آلبوم موسیقی تار اثر مالک منصورف

مجموعه‌ای از موقام‌های موسیقی آذربایجان، شامل کُرد شهناز، خارج سه‌گاه، شور و شوشتری، که توسط مالک منصورف با تار، به همراهی دف محمود صالح اجرا شده است. متن دفترچه‌ی سی‌دی، نوشته‌ی ژان دورینگ، به معرفی تار آذربایجان، رپرتوار این ساز، نوازنده و قطعات اجرا شده می‌پردازد. آنچه نزد مالک منصورف قابل توجه است تناسب کامل میان سبک و شخصیت اوست. وی در زندگی‌اش زنده، سریع، جوشان، گزنده، بذله‌گو و همچنین متمرکز، جدی و مجامله ناپذیر است. سبک قدما به یمن نبوغ چند استاد بزرگ درخشیده و با مالک منصورف اکنون به یک آتش بازی بی‌وقفه تبدیل شده است. با این حال، وی هرگز در دام فضل فروشی، نمایش، ابداع بی معنا و فریبندگی آسان نمی‌افتد.

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر