آلبوم موسیقی مقامی اقوام ایرانی برای نوروز

در تاریخ 2019/03/25
مجموعه ای بسیار با ارزش از آلبوم های موسیقی مقامی اقوام ایرانی برای نوروز که شامل مناطق مختلف ایران می باشد :

Mousighaye-Bahar—Azari

Mousighaye-Bahar–Boshehri

Mousighaye-Bahar—Fars

Mousighaye-Bahar—Gilan

Mousighaye-Bahar–Khorasani

Mousighaye-Bahar—Kordi

Mousighaye-Bahar—Lori

Mousighaye-Bahar–Mazandarani

Mousighaye-Bahar—Sistan-Va-Balochestan

Mousighaye-Bahar—Torkaman

, , ,