آلبوم نسیم زلف اثر حسین سعادتمندو علیرضا بس دست

در تاریخ 2019/02/09
آلبوم “نسیم زلف” با صدای مرحوم حسین سعادتمند و به آهنگسازی علیرضا بس دست و محمدرضا رحیمی اجرا شده است و در بردارنده چندین تصنیف می باشد. همانطور که اشاره شد جز دو تصنیف که از ساخته های عارف قزوینی و بیژن ترقی می باشد باقی قطعات از ساخته های جناب بس دست و رحیمی می باشد. تکنواز سه تار نیز جناب رحیمی می باشند.
, ,