آلبوم نور بر آتش اثرسمندر دهقانی و سینا دهقانی

در تاریخ 2020/06/05
«سمندر دهقانی» نوازنده تار بهمراه «سینا دهقانی» نوازنده تنبک آلبوم «نور بر آتش» را منتشر کرده‌اند. این‌ آلبوم فضای سنتی دارد و دهقانی در آن از چهارچوب‌های کلاسیک فاصله زیادی نگرفته است. دو مایه متضاد اصفهان و ماهور برای ساخته و پرداخته کردن قطعات انتخاب شده‌اند. روند موسیقی با روند موسیقی ردیف انطباق دارد و جمله بندی‌ها، جملات آشنای همیشگی هستند که با بیان شخصی نوازنده در آمیخته‌اند. در قطعات اما شاهد خلاقیت بیشتری هستیم و ریتم‌ها و چگونگی کنار هم قرار گرفتن آنها پیچیدگی بیشتری دارند و مضراب‌های چابک تار، پرانرژی و پویا به کار گرفته شده‌اند.
نوازنده ها: 
سمندر دهقانی، سینا دهقانی
, ,