آلبوم هرکه در این حلقه نیست اثرامیر ذاکرزاده

در تاریخ 2019/02/10
آلبوم “هرکه در این حلقه نیست” به آهنگسازی و خوانندگی جناب امیر ذاکرزاده و تنظیم هنرمندان محمدباقر زینالی و هوتن شرف بیانی اجرا شده است. این آلبوم در بردارنده چند تصنیف با همراهی ساز و آوازهای اجرا شده در دستگاه ها و آوازهای مختلف ردیف موسیقی سنتی ایران است به زیبایی اجرا شده اند.
———————————————————————–
امیر ذاکرزاده خواننده و نوازنده موسیقی سنتی ایران متولد ۸ بهمن ۱۳۵۱ در تهران است. وی فراگیری ساز تار نزد استادان سقایی وامیرحسین رضا آغاز کرد و آموزش آواز و ردیف آوازی محمود کریمی را نزد استاد شاپور رحیمی از سال ۱۳۷۶تا۱۳۷۵در مرکز حفظ واشاعه پی گرفت. آموزش ردیف آوازی اسماعیل خان مهرتاش و همچنین فراگیری لطایف آوازی را نزد استاد محمد منتشری  از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ در مرکز حفظ واشاعه آموخته است همچنین آشنایی با سبک و شیوه آوازی استاد شجریان نزد استاد محسن کرامتی ازسال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
, ,