آلبوم هفت گاه معلق اثر فرخزاد لایق

در تاریخ 2019/02/28
هفت گاه معلق مجموعه ای است برای کوارتت زهی که بصورت غیرهمزمان ضبط شده است. ویولن اول، ویولن دوم و ویولن آلتو توسط ارسلان کامکار نواخته شده و خطوط ویلنسل را فرخزاد لایق (آهنگساز) اجرا کرده است. فرخزاد لایق: هفت گاه معلق روایتی فروتن از تعلیق وجود باژگون ماست و نیزاین دومین گام “معلق” من است دربر گشودن “حجم” در ساحت موسیقی دستگاهی ایران. در سِفر عُسرت (با حضور شهرام ناظری)، ساز بندی کلاسیک ایرانی ابزار این گشایش بود و در اینجا – با رهیافتی وارونه- یک کوارتت زهی کلاسیک غربی.بستر این هر دو حرکت، ردیف دستگاهی ایران بوده است با نگاهی که اما امروزین است و به رهایی موسیقی کلاسیک ایران از “خط” تغزل به “حجم” گونه گون و عیار انسانی می اندیشد که فراتر از “غم فراق” و “شوق وصال” ، به خشم و رنج و حیرت و فریاد سر بر می کشد تا بیرون از حصار سحّار تغزل، پای به ساحت گشاده ی وجودی بگذارد که گوشت و روح و خون دارد، و دغدغه ی ازلی بیکرانش، جز وصف مکرر معشوق، رنج و اضطراب و رهایی جاودانه است.
, ,