آلبوم همدلی اثر سید علی جابری

در تاریخ 2019/09/18
آلبوم موسیقی سنتی “همدلی” یا با نام انگلیسی منتشر شده در خارج از کشور “Empathy” تکنوازی های تنبور و تنبورنوازی های سید علی جابری با همراهی دف استاد احمد خاک طینت می باشد. این آلبوم
سالها پیش به صورت کاست با نام “همدلی” توسط انتشارات سروش منتشر شده بود و اخیراً در خارج از کشور به نام “Empathy” منتشر شده است. نسخه پیش روی شما برداشت شده از وبسایت های خارجی
است

۰۱ At The Moment Of Meeting
۰۲ On Wings Of Light
۰۳ Heartache
۰۴ The Sober And The Drunk
۰۵ Tears Of Leila
۰۶ Madness In Love
۰۷ Whirling Dance
۰۸ Call Of Love
۰۹ Dance
۱۰ Empathy
, , , , , , ,