آلبوم هنر پیشرفت در موسیقی ایرانی اثر گروه آگرین

در تاریخ 2019/02/16
نایاب
گروه Agrin پنج سال پیش در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون چند کنسرت در ایران و خارج از کشور انجام شده است. فعالیت های آریان به تکالیف و تکوین متکی هستند، که مهمترین جنبه های موسیقی سنتی ایران است. اجرای نمایش شامل ملودی و نقاشی های توسعه یافته است که پیش از آن مشخص نشده اند و ابزار ملودیک (چوب های چوبی، رشته ها …) با ضربات لمسی همراه است. (در اینجا ستار با تامباک همراه است). در تمام کنسرتهای سراسر کشورهای مختلف مانند اسپانیا، بلغارستان، ایران … یک بخش به انفرادی و بداههپردازی اختصاص داده شده است که نیازمند بسیاری از شیوه ها، یکپارچگی و درک متقابل از دو بازیکن است و ارتباط مستقیم با مخاطبان. در سال ۲۰۱۱، آگنر برنامه ای را درباره بداهه نوازی در موسیقی ایرانی با بی بی سی فارسی منتشر کرد و کنسرت ها در لندن، جشن بختون و جشنواره موسیقی بین المللی للمانگلن را انجام داد. قابل توجه است که پس از ۶۰ سال، آگرین اولین گروه ایرانی است که در این جشنواره انجام شده است.

 

, , ,