آلبوم هین کژ و راست می روی اثری از حسین علیشاپور

در تاریخ 2018/03/28
چنانچه حق نشر این فایل برای شرکت خاص یاهنرمند یا گروه موسیقی است و درخواست حذف آن را دارد ما را مطلع سازد تا از روی سایت حذف گردد.
این اثر در فرم موسیقی سنتی در فضای دستگاه شور و آوازهای دشتی و ابوعطا ساخته شده که در بخش ساز و آواز از اشعار سعدی و عبید زاکانی استفاده شده است.
همچنین این اثر حاوی سه تصنیف دیگر با عنوان های”آرام جان من کو(انوری)”، “شکن زلف یار(سعدی)” و “هین کژ و راست می روی(مولانا)” است.
 این در حالی است که هادی آذرپیرا(تار)، هوشمند عبادی(نی)، احمد مستنبط(تنبک)، نوا سلیمانی(عود) را در این مجموعه بر عهده داشته اند.
, , , ,