آلبوم ورجه وورجه اثری از: علی بکان، امید فتح الهی، علی تفرشی

در تاریخ 2018/02/27
آلبوم ورجه وورجه اثری از: علی بکان، امید فتح الهی، علی تفرشی
موسیقی و ترانه‌های شاد کودکانه این اثر، با ساز بندی و اصالتی کاملاً ایرانی تهیه شده است. اگر فرهنگ سازی ایرانی در هنر و به خصوص موسیقی از کودکی به کودکان ارائه شود به طور حتم آنها تحت تاثیر این اتفاق، نگرش درست و منطقی تری نسبت به هنر بدست می‌آورند. بدین منظور سعی شده که حتی در ترانه‌های این مجموعه همانند موسیقی‌اش از ریتم و تحرک قابل قبولی استفاده شود تا کودکان همواره بتوانند ارتباط خوب و نزدیکی با اثر برقرار کنند.
, , , , ,