آلبوم پاییز اثری از عدنان کارتال Adnan Kartal

در تاریخ 2018/03/10

کوردی کرمانجی

آلبوم پاییز اثری از عدنان کارتال Adnan Kartal

Payîz — ۲۰۱۸ — Adnan Kartal

 

, , ,