آلبوم پروژه ‌تهران پاریس اثرگروه شرق و گروه آلن برونه

در تاریخ 2018/03/28
گروه شرق و گروه آلن برونه
پروژه ‌تهران ‌پاریس
Paris Tehran Project
Alain Brunet Orch. &Shargh Ensemble

دو گروه سنتی ایرانی و جاز فرانسوی با نگاه و تجربیات متفاوت به مناسبت بزرگداشت روز جهاني موسيقي، در آخرين شب بهار، ديداري موسيقايي در تهران داشتند. اين آلبوم مربوط به اجراي زنده مشترک و بداهه آنها در فرهنگسراي نياوران تهران است.
, , ,