آلبوم پسر جنگل اثر رامین کهن و جمعی از هنرمندان

در تاریخ 2020/03/01
آهنگساز: رامین کهن
نویسنده: رامین کهن
گویندگان: ژاله علو، مرضیه برومند، مریم سعادت، امیرحسین صدیق، آزاده مویدی فرد، محمد بحرانی، الکا هدایت، سعید ابک، محمدرضا مالکی، کامیار محبی و هانی حسینی
, ,