آلبوم پنجۀ دشتی اثر محسن کرامتی

در تاریخ 2019/01/09
لیست اهنگ ها :
 1.  تصنیف گریه را
 2.  کاروان
 3. تصنیف گریه کن
 4.  در قفس
 5.  به یاد گذشته
 6. تکنوازی تار
 7.  تصنیف شانه بر زلف
 8.  تصنیف هنگام می
 9. تصنیف تو مرو
 10.  تمرین دشتی
 11.  زرد ملیجه
, ,