آلبوم پنجۀ دشتی اثر محسن کرامتی

لیست اهنگ ها :
 1.  تصنیف گریه را
 2.  کاروان
 3. تصنیف گریه کن
 4.  در قفس
 5.  به یاد گذشته
 6. تکنوازی تار
 7.  تصنیف شانه بر زلف
 8.  تصنیف هنگام می
 9. تصنیف تو مرو
 10.  تمرین دشتی
 11.  زرد ملیجه

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر