آلبوم کوردی هولیر اثر نایاب هوزان سرحد Hozan Serhat

در تاریخ 2019/06/05
نایاب
آلبوم کوردی هولیر اثر نایاب هوزان سرحد Hozan Serhat
هوزان سرحد در سال ١٩٧٠ در شهرستان قرس کوردستان ترکیه به دنیا آمد و پس از آشنایی با جنبش آزادیخواهی دربرابر حکومت ترکیه فاشیست  به دفاع از ملت تحت ستم خود برخاست.
نام کامل وی سلیمان آلپ دوغان بودودر  ماه جولای سال ١٩٩٩- کوهستان ارَبان در ایالت شرناخ جانباخت.
, , ,