آلبوم کوچه بازار اثری از: مسعود نکویی

در تاریخ 2018/03/08
موسیقی آوازی کوچه بازار قدیم ایران
در آغاز هزاره ای که فرهنگ شفاهی، محلی، کوچه بازاری و عامه به شدت تحت تاثیرفرهنگ و محصولات رسانه های غیربومی و غیر ایرانی، و بدون توجه به خرده فرهنگ هایی که مردم قدیم با آنها، روزگار می گذراندند، قرار گرفته است؛ شاید طنین و رایحه موسیقی کوچه بازاری و تخته حوضی – البته این بار به سبک کرال آکاپلا – یادآور بخش کوچکی از ذائقه طیفی از مردم عامه ایران و خصوصا تهران باشد. اگرچه هنوز هم بسیاری از هنرمندان عرصه موسیقی به این گونه توجه چندانی نمی کنند، اما به هر حال سهم چشمگیری از بازار موسیقی چندین ساله را به خود اختصاص می داد که هنوز هم شنونده های خاص خود را دارد. از مهمترین ویژگیهای این سبک استفاده از اشعار، ترانه ها و لغات عامیانه پرکاربرد زندگی روزمره مردم تهران و ایران در چند دهه پیش است که آن را جذاب و رنگین ساخته است. این موسیقی، بی ادعا، بی تکلف و صمیمی است و لبخند و شوق را برای شنونده به ارمغان می آورد. شهر تهران که آمیخته ای از نژادها و فرهنگ های ایران زمین شده است، در گذشته های نه چندان دور، فرهنگی کاملا مستقل و لهجه ای کاملا منحصر بفرد داشته است که هنوز هم در لابلای همه ی مهاجرت ها با فرهنگ های مختلف – در بیـن مردمـان این شهر بـه
چشـم می خورد. بـی شک این مجموعـه، نخستین آثار آکاپلای پلی فونیـک کوچـه بازاری ایران است که به فرهنگ این مرز و بوم تقدیم می گردد.
مسعود نکویی
زمستان سال ۱۳۹۶
سایت مسعود نکویی
, , ,