آلبوم گنج شایگان اثرمحمدرضاشجریان وحبیب الله بدیعی

در تاریخ 2018/09/21
اجرای خصوصی در همایون به تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۶۵
مونیخ، منزل دکتر خادمی
طراحی کاور جناب آقای فتحی
, , ,