آلبوم ۳۶ صدا ی طبیعت Organic Natural Sounds36 – 2017

در تاریخ 2018/01/30
آلبوم ۳۶ صدا ی طبیعت Organic Natural Sounds36 – 2017
لذت شنیدن صداهای طبیعت در اتاق‌تان راتجربه کنید!
بی شک یکی از آرامش بخش ترین صداها ، صدای طبیعت است. صدای بارش باران ، صدای رودخانه ، صدای عبور آب ، صدای پرندگان در جنگل و … اما اگر امکان تجربه واقعی شنیدن این صداها را ندارید امروزاین آلبوم زیبا را حتما دانلود بفرمایید .
, , ,