آلبوم Formation اثرنوید گلدریک

در تاریخ 2019/02/08
آلبوم “Formation” اثر هنرمند کانادایی که دارای خانواده ای ایرانی بوده است، می باشد که در این اثر به اجرای قطعاتی با ساز عود می پردازد.
در کنار این آلبوم سه قطعه تک آهنگ نیز از این هنرمند درون فایل آلبوم قرار گرفته است.
——————————————————
نوید گلدریک – Navid Goldrick – نوازنده عود اهل کشور کانادا که در خانواده ای با نسب های ایرانی رشد کرده است.
, , ,