البومهای شهریار روحانی

البومهای شهریار روحانی
آلبومهای هنرمند :

01 – Kereshmeh — 2010 — Shariar Rohani  – کرشمه

02 – Dream of Paradise — 2000 — Shariar Rohani –  رویای بهشت 

————————————————————

شهریارروحانی نوازنده پیانو  و آهنگساز ایرانی فرزند رضا روحانی و برادر هنرمندان انوشیروان و شهرداد روحانی می باشد .

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر