دانلودآهنگ الهه و روح الله خالقی از خون جوانان وطن وهنگام می

در تاریخ 2016/02/08
دانلودآهنگ الهه و روح الله خالقی از خون جوانان وطن وهنگام می
Elaheh, Rouhollah Khaleghi – Tasnif Az Khoune Javanane Vatan [Hengame Mey] / Remastered
هنگام می و فصل گل و گشتِ چمن شد
دربارِ بهاری تُهی از زاغ و زَغَن شد
از اَبر کَرَم ، خِطَه یِ رِی رَشکِ خُتن شد
دلتنگ و چو من مُرغ ، قفس بهرِ وطن شد
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ
سرِ کین داری ای چرخ
نه دین داری ، نه آیین داری ای چرخ
از خونِ جوانانِ وطن ، لاله دمیده
در ماتمِ سروِ قدشان ، سرو و خمیده
در سایه ی گل ، بلبل از این غُصّه خزیده
گُل نیز چو من در غمشان ، جامه دریده
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ
سرِ کین داری ای چرخ
نه دین داری ، نه آیین داری ای چرخ
عارف قزوینی
* جاودانه ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایران زمین / بهترین اجرای این تصنیف
رمزلینک دانلود     jinomusic61
, , , , , , , , , , , , , , , , ,