برنامه نواى جاويدان و گروه سروستان

در تاریخ 2015/10/24

تنبور آرش مرادى و تنبک فریبرز کیانی،در کنسرت نواى جاویدان

 همینطور تصنیف قدیمى شراب ناسازگار با صداى نسیم

 این برنامه در شهریور ماه ۱۳۹۴در مرکز هنرى ساوت‌بنک لندن اجرا شد

تنبور:‌ آرش مرادی،آواز: نسیم و پیمان  ندیمی،تار: سیامک نعمت‌ناصر،سنتور: محمد عشقی،کمانچه:المیرا مردانه، تنبک: فریبرزکیانی

 

 

 

 

 

 

 

,