بیست همنوازی اساتیدپرويز یاحقی و جليل شهنازوجهانگير ملك

در تاریخ 2018/08/09
نایــــــــــــــــــــــــــــــاب
⭕️ بیست همنوازی استاد پرويز یاحقی و استاد جليل شهناز و استاد جهانگير ملك
🔸 مرکب نوازی ماهور و راک
🔸 بیات ترک و شکسته
🔸 بیات راجه و عشاق
🔸 عشاق و بوسلیک بیات اصفهان
🔸 فیلی و دلکش
🔸 نوا
🔸 شور
🔸 دشتی و کرد بیات
🔸 سه گاه و مخالف
🔸 افشاری و قرائی
🔸 چهارگاه و زابل
🔸 بیات زند و فیلی
🔸 همایون و چکاوک
🔸 افشار و رهاب
🔸 شوشتری و منصوری
🔸 بیات اصفهان و عشاق
🔸 شور و سلمک و شهناز
🔸 ماهور و خسروانی
🔸 تکنوازی تار ، سه گاه
🔸 تکنوازی ویولن ، بیداد و شوشتری

 

RIAL 35,000 – خرید
, , ,