کنسرت وتک‌نوازی سه‌تار کیهان کلهر – Kayhan Kalhor Setar Solo Live

در تاریخ 2020/06/04
تک‌نوازی سه‌تار کیهان کلهر در موزه آبگینه (اجرای زنده)
به تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۹
Kayhan Kalhor, Setar Solo, Abgineh Museum, Tehran, 21 May 2020

 

, , , , ,