دانلودآلبوم تیک تاک و امیر علی A2 بنام کلاژ

در تاریخ 2016/09/09
دانلودآلبوم تیک تاک و امیر علی A2 بنام کلاژ
اعضای این گروه شامل خشایار اس آر، سینا ساعی و سینا مافی است.
همچنین در مدتی کورنلا نیز در این گروه حضور داشت.
, , , , , , , , ,