دانلودآلبومهای علیرضا حاجی طالب

در تاریخ 2017/12/10
دانلودآلبومهای علیرضا حاجی طالب
چنانچه حق نشر این فایل  برای شرکت خاص یاهنرمند یا گروه موسیقی  است
و تقاضای حذف آن را دارد ما را مطلع سازد تا از روی سایت حذف گردد. 
آلبومهای این هنرمند:

۰۱ – Delbang — ۲۰۱۵ — Alireza Haji Taleb

۰۲ – Khosh Kharaman — Alireza Haji Taleb

۰۳ – Soroushan — ۲۰۱۴ by Alireza Hajitalab, Mohammadamin Akbarpour

۰۴ – Golbang-Persian Classical Music — ۲۰۱۲ — Alireza Haji Taleb

—————————————————-

 

RIAL 50,000 – خرید
, ,