دانلودآلبومهای نایاب گروه پروژه میراث موسیقی

در تاریخ 2017/07/20
دانلودآلبومهای نایاب گروه پروژه میراث موسیقی
musical heritage project band
آلبومهای این گروه موسیقی:
۰۱ – Land of the Kurds — ۲۰۱۶ — Musical Heritage Project Band سرزمین کوردها
۰۲ – Across the Ocean 2 (The Music of Bandas Filarmonicas) [Sacred & Secular] — ۲۰۱۰
۰۳ – Across the Ocean The Music of Bandas Filarmonicas — ۲۰۰۷
۰۴ – The Bright Arabic Stars — ۲۰۱۶ — Musical Heritage Project Band
۰۵ – Names of Allah — ۲۰۱۶ — Musical Heritage Project Band
۰۶ – Moriscos — ۲۰۱۶ — Musical Heritage Project Band
۰۷ – Gods of Egypt — ۲۰۱۶ — Musical Heritage Project Band
, , , ,