دانلودآلبوم آفتاب مهتاب (بیت بندهای ایرانی)

در تاریخ 2017/08/12
دانلودآلبوم آفتاب مهتاب (بیت بندهای ایرانی)
آثارضبط شده دردهه ۱۳۴۰وآوایل دهه ی ۵۰ شمسی بر روی صفحات گرامافون ۴۵ دورکه شامل ۶ قسمت  می باشد.
آلبومهای راک و پاپ  وگروهای موسیقی ایرانی که در سالهای ذکرشده ضبط شده و قابل بررسی در مقایسه با موسیقی حال حاضر ایران دارد.

 

RIAL 50,000 – خرید
,