دانلودآلبوم باران اثرهادی صالح نیا

در تاریخ 2017/12/24
دانلودآلبوم باران اثرهادی صالح نیا
نوازندگان: تمبک: جمشید محبی
دف ودایره ودمام: هادی صالح نیا
ادو وکوزه و مثلث: رضا رجبی
دف ودایره وضرب زورخانه: حسن شکری زاده
دف ودایره: سید محمد انتظار مهدی و مجتبی فقیهی وغلامرضا امیری
, , ,