دانلودآلبوم بی من مرو اثربامداد فلاحتی و شاهین شهبازی

در تاریخ 2017/08/20
دانلودآلبوم بی من مرو اثربامداد فلاحتی و شاهین شهبازی
 مجوز ارشاد: ۵۶۵۰
بامداد فلاحتی متولد هشتم تیرماه ۱۳۶۱ در شهر یزد است.وی آواز را از کودکی نزد پدر خود «سیدحسین فلاحتی» آغاز کرد.همچنین ساز تنبک را نزد «مهدی مثنوی» و سپس ساز سه تار را با «اصغر حسینی» فرا گرفت.در ادامه یادگیری آواز صداسازی را نزد استاد «پرویز مشکاتیان»،ردیف آوازی را نزد استاد «احمد ابراهیمی» و «محسن کرامتی» و مکتب اصفهان را نزد زنده یاد «حسین عمومی» فرا گرفت.فلاحتی کنسرتهای متعددی را در داخل و خارج از کشور داشته است.«باز باران» اولین کار «بامداد فلاحتی» در قالب آلبوم است.
 
,