دانلودآلبوم دکلمه شعراحمدرضااحمدی ازکارن همایون فر

در تاریخ 2017/07/03
دانلودآلبوم دکلمه شعراحمدرضااحمدی ازکارن همایون فر
مجموعه‌های بسیاری از صدای شاعر و موسیقی راهی بازار موسیقی شده است. اما کم است مجموعه‌ای که هدف موسیقی و شعرش یکی باشد. برای روشن شدن کلام، بحث را کمی باز می‌کنیم. اگر اشعار عاشقانه با ملودی‌های عاشقانه در هم آمیخته نشود حال اینکه هر چقدر شعر تاثیر گذار باشد، اما تمامیت خود را ارائه نمی‌دهد چرا که درگیر عدم حضور یک عنصر مناسب است. آن عنصر مفقود بیشتر موسیقی است. در این مجموعه احمد‌رضا احمدی با فن بیان مناسب، بهترین تصویر سازی را با کلام و صدایش ارائه می‌کند، همین نقش را کارن همایونفر در موسیقی دارد مثل لحظاتی در مجموعه که شعر به سنت سپیدش نزدیک می‌شود، موسیقی در همان فضا همراهی اش می‌کند.
ناشر: موسسه ی فرهنگی هنری آوای باربد
کد کتابخانه ملی: ۱۳۸۱۳و
لازم به ذکر است که این مجموعه شامل سه بخش به نامهای می باشد که تماما”تراک بندی شده:
۱- دوست ات دارم
۲- شب با کبریت تو روشن می شود
۳- گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من
۴- از فرط چشمان تو از خواب بیدار می شود

 

 

, , , , , , , , , , , , ,