دانلودآلبوم سیری در نیم قرن آثار ارکستری موسیقی ایرانی

دانلودآلبوم سیری در نیم قرن آثار ارکستری موسیقی ایرانی
دانلودآلبوم سیری در نیم قرن آثار ارکستری موسیقی ایرانی
مجوز ارشاد: ۵۷۰۱
 سیری در 50سال آثار ارکستری موسیقی ایرانی 1و 2  (1284-1334شمسی)

CD1
1- سلام شاه با سلامتی، ارکستر با رهبری موسيو لومر،1284- تهران، 2:48
2- ابراهيم خان ياور (قره نی) به همراه دسته اعتضاديه: ماهور،1284- تهران،3:03
3- ميرزا حسينقلی، باقرخان، باقر لبو، ارکستر: نوا، 1286- پاريس، 3:11
4- درويش خان، مشير همايون، حسين هنگ آفرين، باقرخان،
رضاقلي خان: رنگ بيداد، 1288- لندن، 2:59
5- ارکستر بالالايکا: تصنيف چه شورها ، 1306- تهران، 3:23
6- سرود جشن معارف، موزيک ارکان حرب کل، 1307- تهران، 2:52
7- ويولن منصوری، پيانو استوار،تار سالاری: رنگ بيات ترک،1307- تهران، 2:50
8- ارکستر ابراهيم خان منصوری: رنگ سه گاه،1308- تهران، 3:07
9- ارکستر مدرسه عالی موسيقی، علينقی وزيری: رنگ دشتی،1309- تهران، 2:57
10- ارکستر مدرسه عالی موسيقی،علينقی وزيری: رنگ سه گاه،1309- تهران، 2:47
11- ارکستر پرويز ايرانپور: رنگ سه گاه، 1312- تهران، 3:07
12- ويولن منصوری، تار معروفی، پيانو مختاری: پيش درآمد سه گاه،1312- تهران، 2:55
13- ارکسترآلمانی: رنگ ماهور، 1316- برلين، 3:09
14- ارکستر گرگين زاده: رنگ اصفهان، 1329- تهران، 2:56
15- ارکستر عباس شاپوری: رنگ افشاری، 1334- تهران، 3:27

CD2
1- ياور ابراهيم خان با اركستر شاهي : بيداد ، 1284 شمسي، 2:37
2- آقا حسينقلي ، ميرزا اسدالله خان ، باقر خان ، محمدباقر ضرب گير ( باقر لبو ) ، 1286، 3:37
3- علي اكبر شهنازي ، به همراه ويلن و ضرب : رنگ ماهور ، 1306، 3:39
4- اركستر كمپاني پليفون ، برلين : سرود فتح خوزستان ، 1306، 2:06
5- ابراهيم منصوري ، استوار ، سالاري : رنگ شور ، 1307، 2:49
6- سرود مدرسه آريكايي ( 500 نفر از شاگردان مدرسه ) 1307، 2:19
7- اركستر موزيك اركان حرب : سرود درويشخان ، 1307، 2:49
8- ار كستر مدرسه عالي موسيقي : پيش درآمد سه گاه ، 1309، 5:32
9- ار كستر مدرسه عالي موسيقي : : رنگ دشتي ، 1309، 2:25
10- اركستر پرويز ايرانپور ، رنگ اصفهان ، 1311، 3:05
11- اركستر موسيقي معروفي ، ويلن منصوري ، پيانو مختاري : رنگ سه گاه ، 1312، 5:36
12- ادامه رنگ سه گاه: 2:41
13- اركستر گرگين زاده : رنگ اصفهان ، 1329، 2:53

ناشر: موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
کد کتابخانه ملی: ۱۰۹۶۷و

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر