دانلودآلبوم سیری در نیم قرن آثار ارکستری موسیقی ایرانی

در تاریخ 2017/08/14
دانلودآلبوم سیری در نیم قرن آثار ارکستری موسیقی ایرانی
مجوز ارشاد: ۵۷۰۱
 سیری در ۵۰سال آثار ارکستری موسیقی ایرانی ۱و ۲  (۱۲۸۴-۱۳۳۴شمسی)

CD1
۱- سلام شاه با سلامتی، ارکستر با رهبری موسيو لومر،۱۲۸۴- تهران، ۲:۴۸
۲- ابراهيم خان ياور (قره نی) به همراه دسته اعتضاديه: ماهور،۱۲۸۴- تهران،۳:۰۳
۳- ميرزا حسينقلی، باقرخان، باقر لبو، ارکستر: نوا، ۱۲۸۶- پاريس، ۳:۱۱
۴- درويش خان، مشير همايون، حسين هنگ آفرين، باقرخان،
رضاقلي خان: رنگ بيداد، ۱۲۸۸- لندن، ۲:۵۹
۵- ارکستر بالالايکا: تصنيف چه شورها ، ۱۳۰۶- تهران، ۳:۲۳
۶- سرود جشن معارف، موزيک ارکان حرب کل، ۱۳۰۷- تهران، ۲:۵۲
۷- ويولن منصوری، پيانو استوار،تار سالاری: رنگ بيات ترک،۱۳۰۷- تهران، ۲:۵۰
۸- ارکستر ابراهيم خان منصوری: رنگ سه گاه،۱۳۰۸- تهران، ۳:۰۷
۹- ارکستر مدرسه عالی موسيقی، علينقی وزيری: رنگ دشتی،۱۳۰۹- تهران، ۲:۵۷
۱۰- ارکستر مدرسه عالی موسيقی،علينقی وزيری: رنگ سه گاه،۱۳۰۹- تهران، ۲:۴۷
۱۱- ارکستر پرويز ايرانپور: رنگ سه گاه، ۱۳۱۲- تهران، ۳:۰۷
۱۲- ويولن منصوری، تار معروفی، پيانو مختاری: پيش درآمد سه گاه،۱۳۱۲- تهران، ۲:۵۵
۱۳- ارکسترآلمانی: رنگ ماهور، ۱۳۱۶- برلين، ۳:۰۹
۱۴- ارکستر گرگين زاده: رنگ اصفهان، ۱۳۲۹- تهران، ۲:۵۶
۱۵- ارکستر عباس شاپوری: رنگ افشاری، ۱۳۳۴- تهران، ۳:۲۷

CD2
۱- ياور ابراهيم خان با اركستر شاهي : بيداد ، ۱۲۸۴ شمسي، ۲:۳۷
۲- آقا حسينقلي ، ميرزا اسدالله خان ، باقر خان ، محمدباقر ضرب گير ( باقر لبو ) ، ۱۲۸۶، ۳:۳۷
۳- علي اكبر شهنازي ، به همراه ويلن و ضرب : رنگ ماهور ، ۱۳۰۶، ۳:۳۹
۴- اركستر كمپاني پليفون ، برلين : سرود فتح خوزستان ، ۱۳۰۶، ۲:۰۶
۵- ابراهيم منصوري ، استوار ، سالاري : رنگ شور ، ۱۳۰۷، ۲:۴۹
۶- سرود مدرسه آريكايي ( ۵۰۰ نفر از شاگردان مدرسه ) ۱۳۰۷، ۲:۱۹
۷- اركستر موزيك اركان حرب : سرود درويشخان ، ۱۳۰۷، ۲:۴۹
۸- ار كستر مدرسه عالي موسيقي : پيش درآمد سه گاه ، ۱۳۰۹، ۵:۳۲
۹- ار كستر مدرسه عالي موسيقي : : رنگ دشتي ، ۱۳۰۹، ۲:۲۵
۱۰- اركستر پرويز ايرانپور ، رنگ اصفهان ، ۱۳۱۱، ۳:۰۵
۱۱- اركستر موسيقي معروفي ، ويلن منصوري ، پيانو مختاري : رنگ سه گاه ، ۱۳۱۲، ۵:۳۶
۱۲- ادامه رنگ سه گاه: ۲:۴۱
۱۳- اركستر گرگين زاده : رنگ اصفهان ، ۱۳۲۹، ۲:۵۳

ناشر: موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
کد کتابخانه ملی: ۱۰۹۶۷و
,