دانلودآلبوم شهر قصه اثرحسین بختیاری

در تاریخ 2018/10/12
قصه اول : عاشقم من
قصه دوم : نه دیگه این واسه ما دل نمیشه
قصه سوم : دیدار یار
قصه چهارم : زندگی
قصه پنجم : خزان عشق
قصه ششم : ساز و آواز
قصه هفتم : سیب سرخ

, , , ,