دانلودآلبوم صفحات ۷۸ دور کوردی اثری از جمعی از هنرمندان

در تاریخ 2017/08/11
دانلودآلبوم صفحات ۷۸ دور کوردی اثری از جمعی از هنرمندان
مجوز ارشاد: ۵۷۳۲
مجموعه موسیقی ایران فرهنگی(۱): صفحات ۷۸ دور کوردی
۱ – عبدالعزيز محمد ، اركستر جميل بشير ، مقام پايزوك ۱، ۳:۰۹
۲ – عبدالعزيز محمد ، اركستر جميل بشير ، مقام پايزوك۲، ۳:۱۳
۳ – عزيز آقا ، مقام ، گنج خليل آغا ۱، ۳:۱۸
۴ – عزيز آقا ، مقام ، سعدوني ۲ ، ۳:۲۰
۵ – حسن جزراوي ، مقام ، اري لاووك ، ۳:۱۴
۶ – حسن جزراوي ، بسته ، اف بغدايابي بيا ، ۳:۲۶
۷ – حسن جزراوي ، مقام ، خوش، ۳:۱۳
۸ – حسن جزراوي ، بسته ، هاي جامو جميله، ۳:۳۲
۹ – حسن جزراوي ، اركستر جميل بشير ، بسته ، رحيمي، ۳:۵۷
۱۰ – حسن جزراوي ، مقام ، منال منال، ۳:۵۶
۱۱ – حسن جزراوي ، اركستر جميل بشير ، بيمالي، ۳:۱۵
۱۲ – محمد عارف جزراوي ، مقام ، سوارو، ۳:۲۰
۱۳ – محمدعارف جزراوي ، بسته ، دورا جالي، ۳:۱۸
۱۴ – نسرين شيروان ، مقام ، ديلان ديلان، ۳:۱۷
۱۵ – نسرين شيروان ، بسته ، خانه تو خانه، ۳:۲۶
Total Time: 49:23
دانلودآلبوم صفحات ۷۸ دور کوردی اثری از جمعی از هنرمندان

دانلودآلبوم صفحات ۷۸ دور کوردی اثری از جمعی از هنرمندان

ناشر: موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
کد کتابخانه ملی: ۱۰۹۵۰و
,