دانلودآلبوم عاشقانه اثرعلی اکبرشکارچی

در تاریخ 2017/08/21
دانلودآلبوم عاشقانه اثرعلی اکبرشکارچی
آلبوم عاشقانه
اثری از:
علی اکبر شکارچی
این آلبوم موسیقی با شعرهایی از مولانا، عارف قزوینی و هوشنگ ابتهاج شامل ۱۷ قطعه موسیقایی است که در آن به یک‌سری از گوشه‌هایی پرداخته است که هم به آواز افشاری و هم به دستگاه راست‌پنجگاه ربط پیدا می کنند. علی اکبر شکارچی در قسمت توضیحات این آلبوم پیرامون این موضوع آورده است که: اگر گوشه های فوق را در یک مجموعه بگنجانیم می توان آن را «دستگاه راست‌افشار» نام نهاد چرا که از یک سو خصوصیات آواز افشاری و از سویی فضای مُدال دستگاه راست‌پنجگاه را القا می کنند.پ

—————————————————-

,