دانلودآلبوم مدارتکرارازبهمن کاظمی

در تاریخ 2017/09/13
دانلودآلبوم مدارتکرارازبهمن کاظمی
بهمن كاظمی-  متولد ۱۳۴۵ موسیقی شناس اقوام و ملل-  مدرس دانشگاه است. موسیقی آوازی را از دوران كودكی و موسیقی سازی را از دوران نوجوانی فراگرفت. خانواده پدری اش آشنا با خط و ادبیات ، و خانواده مادری او از شیفتگان موسیقی سنتی بودند. از این رو، وی از همان ابتدا به شنیدن آثار صوتی دوران قاجار روی آورد. در این زمینه، میرعلی مكرمی از دوستان و معاصران اقبال آذر گنجینه گرانبهایی از موسیقی قدیم و روایت متفاوتی از ردیف آوازی را در اختیار وی قرار داد كه از دوران نوجوانی چراغ راهش شد.
در حوزه ادبیات فارسی از دو ادیب بزرگ خطه غرب، استاد بهزاد كرمانشاهی و استاد وفای كرمانشاهی بهره فراوان برد. افزون بر اینها، كاظمی از استادان گمنام و بنام فراوانی نیز بهره برده است و همواره خود را وامدار ایشان می داند. از آن میان می توان به حسن شیری، رحمت الله مرآتی،  نعمت الله معتمدی، حشمت الله مسنن، محمود تاجبخش و ابراهیم سپهری اشاره نمود. همچنین آشنایی بیست و چند ساله با استاد حاتم عسكری فراهانی باعث گردید از تجارب ردیف و مجموعه آرشیو شخصی ایشان بهره های فراوان ببرد. در سال ۱۳۷۶ آخرین استادی كه در نحوه نگرش وی به موسیقی آوازی تأثیر بسزایی گذاشت، استاد صدیف رامبد بود كه با سخاوتی كم نظیر تجارب هنر مركب و مرصع خوانی خویش را در اختیار وی نهاد. رابطه وی با این دو استاد اخیر و استاد وفای کرمانشاهی فراتر از رابطه موسیقی و شعر است، به گونه ای که كاظمی آنان را جزئی از خانواده و خویشان خود می داند.
بهمن كاظمی از سال ۱۳۷۵ به فعالیت های پژوهشی گسترده ای در زمینه موسیقی اقوام ایرانی پرداخت و حجم عظیمی از سرمایه های مادی و معنوی اش را در این راه نهاد. حاصل این پژوهش ها، بیش از ۱۰۰۰ ساعت ضبط تصویری و ۴۰۰۰۰ قطعه عکس از زندگی موسیقایی اقوام ایرانی است كه در زمان حاضر معتبرترین منبع پژوهش موسیقایی كشور ایران به شمار می آید. افزون بر پژوهش در کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و تاجیکستان، وی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ فرصتی یافت تا در كشور مالزی به مطالعه و بررسی موسیقی تمدن های چین و هند نیز بپردازد.
, ,