دانلودآلبوم مرابه خورشیدبسپار از مسعودجاهدومنیژه رفیعی

در تاریخ 2018/12/20
نایاب در ایران
دومین آلبوم از همکاری جناب مسعود جاهد با اشعار و دکلمه متنهایی از هنرمند منیژه رفیعی
که قبلا هم آلبوم دیگرهمکاری این دو هنرمندبه نام  زایمان درد را در سایت قرار داده ایم .امید است مورد توجه قرار گیرد .
, , , ,