دانلودآلبوم منتخب عاشیق های آذربایجان

در تاریخ 2018/03/17
نایــــــــــــــــــــاب
Music and Songs of the Âshiq — ۱۹۸۹ by:
Alim Qâsimov Trio, Ashiq Hasan, Emrân Heydari

 

, , , ,