دانلودآلبوم گس از پدرام شانه ساز

در تاریخ 2017/09/18
دانلودآلبوم گس از پدرام شانه ساز
۱ پدرام شانه ساز – بعد از تو
۲ پدرام شانه ساز – بخند
۳ پدرام شانه ساز – عشق کوتاه
۴ پدرام شانه ساز – کوچه های بن بست
۵ پدرام شانه ساز – لیلی و مجنون
۶ پدرام شانه ساز – میروم اما
۷ پدرام شانه ساز – مراقب باش
۸ پدرام شانه ساز – تو رفتی
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,