دانلودآلبوم گوشه های نهانِ صبح از مهیار شادروان

در تاریخ 2017/07/29
دانلودآلبوم گوشه های نهانِ صبح از مهیار شادروان
گوشه های نهان صبح عنوان مجموعه ای از شعر و موسیقی اثر سیروس جمالی می باشد. عنوان مجموعه و بعضی قسمت های آن ماننده “خسته تر از غبار”، “نغمه های نهفته” و “دشت درد” نخستین نشانه هایی هستند حاکی از متفاوت بودن گوشه های نهان صبح با آثار متداول در بازار به زغم نگارنده معاصر دیدن و معاصر اندیشین خالق اثر در دو حوزه شعر و موسیقی علت عمده ی این تفاوت است.
——————————————————————
مهیار شادروان خواننده موسیقی سنتی متولد ۳ خرداد ۱۳۵۰ در رشت است. فارغ التحصیل رشته ی زبان و ادلبیات فارسی است. خوشنویسی می کند و شعر نیکو می سراید. در نوجوانی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی تعلیم سه تار دیده و همزما با ردیف آوازی عبدالله داومی به روایت و صدای محمود کریمی آشنا شده ست. شادروان در محضری بسیاری از استادان ادب و موسیقی معاصر آموزش دیده است. لیکن ردیف های آوازی و شیوه ی منسوب به حسین طاهرزاده و نیز دوره های مرکب خوانی و عالی را نزد محسن کرامتی فرا گرفته است و از شاگردان برجسته ی وی به شمار می رود. اکنون سال هاست به توصیه ی استادش به تعلیم هنرجویان آواز در مراکز دانشگاهی و خصوصی مشغول است.
, ,