دانلودمجموعه آلبومهای آثارجاودان موسیقی اصیل ایرانی

در تاریخ 2017/09/21
دانلودمجموعه آلبومهای آثارجاودان موسیقی اصیل ایرانی
«آثار جاودان موسیقی اصیل ایرانی، جلد اول» مجموعه‌ای شامل ۹ ترانه با آواز «قمرالملوک وزیری» در «دستگاه ماهور»، «آواز دشتی»، «آواز افشاری» و «دستگاه سه‌گاه» است که در تابستان سال ۱۹۹۵ توسط «Caltex Records» در آمریکا به مدت زمان ۶۳ دقیقه و ۴۷ ثانیه منتشر شده است.
«آثار جاودان موسیقی اصیل ایرانی، جلد دوم» مجموعه ای شامل ۷ ترانه با آواز قمرالملوک وزیری و بدیع زاده واقبال السلطان و روح انگیز می باشد.
«آثار جاودان موسیقی اصیل ایرانی، جلد سوم» مجموعه ای شامل ۷ ترانه با آوازهای روح انگیز می باشد.

۰۱ – Asare Javdane Moosighie Asile Irani, Vol 1 — ۲۰۰۵ — Ghamar Almolouk Vaziriقمرالملوک

۰۲ – Asare Javdane Moosighie Asile Irani, Vol 2 — ۲۰۰۵ by Badizadeh, Eghbal Alsoltan, Ghamar Almolouk Vaziri

۰۳ – Asare Javdane Moosighie Asile Irani, Vol 3 — ۲۰۰۵ — Reza Gholi Mirza Zelli

 

RIAL 50,000 – خرید
,