دانلودمجموعه آلبومهای حسام لرنژاد

در تاریخ 2017/06/11
دانلودمجموعه آلبومهای حسام لرنژاد
«حسام» فرزند یک اسطوره است، اسطوره ای به نام حشمتالله لر‌نژاد، خواننده بسیار محبوب و خوش صدای کرمانشاهی که با گذشت ۱۶ سال از مرگ تلخ و زودهنگام او هنوز
داغش بر دل خیلی ها سنگینی می کند.
بعد از مرگ «حشمت» چشم های بسیاری به دنبال «حسام» بود. جوانی خوش صدا و خوش آتیه که صدایش می توانست تسکین دل دوستداران بیشمار این هنرمند باشد و این دل خوشی
که در خانه پدری هنوز کسی هست.
«حسام» خیلی زود وارد عرصه هنر شد و هر چند اولین کارش با نام «با قدسیان» در ایران بسیار پرفروش شد، ولی برای شیفتگان صدای پدرش در کرمانشاه چندان راضی کننده
نبود. او زیبا خوانده بود اما از جنس دیگری خوانده بود. مردم او را در قالب «حشمت» می خواستند و هنوز هم می خواهند. خواسته هایی احساسی که از لابلای حرف های
حسام الدین لر‌نژاد مشخص است که چندان با آن ها غریبه نیست. با وجود این توقعات پسر «حشمتالله لر‌نژاد» بودن واقعاً خیلی سخت است.
, , ,