دانلودمجموعه آلبومهای هزارگیسو اثراستادملیحه سعیدی

در تاریخ 2019/01/04
نایاب درایران
این آلبوم شامل چهار لوح فشرده می شود که به صورت یک مجموعه در آمده است و سابقه ساز قانون را از ۱۵۰ سال قبل بیان می کند.

اززبان استاد :
در آلبوم «هزار گیسو » صد سال قانون نوازی را در قالب چهار سی دی ارایه کرده ام . این آلبوم به تاریخ و سابقه قانون نوازی از زمان «جلال قانونی » تا استاد مصباح ، بانو سیمین و خودم در ایران اختصاص دارد که شامل سی سال تجربه شبانه روزی تحقیق و مطالعه و البته پژوهش در تاریخ قانون نوازی ایران است . وی افزود : سی دی نخست این مجموعه به اجرا وپژوهش های خودم تعلق دارد و مابقی را پانزده نفر از شاگردان من اجرا کرده اند. این استاد دانشگاه بیان کرد : تمامی مراحل ضبط و اجرای این سی دی ها به پایان رسیده و اکنون پس از پالایش و ترک بندی آماده انتشار می شود.سعیدی افزود : علاوه بر این ها کتاب« اموزش قانون یک و دو» را نیز چندی پیش توسط نشر «مبنای خرد » منتشرکردم که مقام اول کتاب سال را از جشنواره خانه موسیقی دریافت کرده است اما متاسفانه برخلاف تقاضای بسیار  ، هنوز برای پخش وارایه آن در کتاب فروشی ها اقدامی نشده است.او گفت : این کتاب ،تنها مرجع آموزش قانون نوازی در ایران و بسیاری از کشورهای پیشرفته به شمار می آید و به همین دلیل دانشجویان ، محققان و البته نوازندگان قانون از سراسر دنیا ( از جمله فرانسه ، کشورهای همسایه و…) خواهان خرید این کتاب هستند، اما متاسفانه ناشر حتی در ایران هم این کتاب مرجع را پخش نکرده است . این هنرمند با انتقاد از نشر سروش بیان داشت : آلبوم کودکان «سبزه ریزه میزه » من بر اساس موسیقی و گوشه های ایرانی دردستگاه ماهورو آوازاصفهان ، ارائه شده که ادامه آن در هفت سی دی دیگر با عنوان هفت دستگاه و پنج آواز تهیه شده بود، اما متاسفانه نشر سروش بعد از عرضه نخستین سی دی این مجموعه از انتشار بقیه خودداری کرده است در حالی که عرضه نخستین سی دی آن با استقبال فراوان روبرو شد به شکلی که اکنون این سی دی در بازار نایاب است .
این نوازنده تصریح کرد: در لوح فشرده دو، سه و چهار این آلبوم ۱۵ نفر از شاگردهایم اجرا دارند و به نواختن ساز می پردازند و در شماره یک هم قسمت هایی از نوازندگی استاد مفتاح، سیمین و کارهای خودم در دهه ۶۰ و یکسری کارهای جدید و هم چنین نوازندگی استاد نی داوود وجود دارد.

RIAL 50,000 – خرید
, , , , ,