دانلودمجموعه آلبومهای پیام عزیزی

مجموعه آلبومهای پیام عزیزی
دانلودمجموعه آلبومهای پیام عزیزی
«پیام عزیزی» خواننده کورد زبان و تحصیلکرده رشته ادبیات فارسی است. اولین اثر وی تصنیف معروف «ا…مدد» است.
او از سال 85 با گروه «کامکارها» همکاری می کند و آثاری همچون «خورشید مستان» و «آقای جان» به زبان کوردی را
با همکاری این گروه در کارنامه خود دارد. آلبوم های «لبیک»، «قدسیان»، «پیام عاشقان»، «ملکا» و «بارگاه» حاصل سالها
فعالیت هنری او در عرصه موسیقی است.

 

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر