دانلودمجموعه کامل موسیقی اسلام Music Of Islam

در تاریخ 2017/06/29
دانلودمجموعه کامل موسیقی اسلام Music Of Islam
این مجموعه کامل ،اختصاصی ژینوموزیک می باشد که بصورت کامل جمع آوری شده است کیفیت ۳۲۰ با کاور و نام گذاری آهنگها زیبایی این مجموعه را دوچندان کرده است.قیمت این مجموعه در آمازون ۱۵۴/۴۱ دلار است .امید است مورد توجه قرار گیرد.
آلبومهای این پک عالی:
Volume One: Al-Qahirah, Classical Music of Cairo
Volume Two: Music of the South Sinai Bedouins
Volume Three: Music of the Nubians
Volume Four: Music of the Arabian Peninsula
Volume Five: ‘Aissaoua Sufi Ceremony
Volume Six: Al-Maghrib, Gnawa Music
Volume Seven: Al-Andalus, Andalusian Music
Volume Eight: Folkloric Music of Tunisia
Volume Nine: Mawlawiyah Music of the Whirling Dervishes
Volume Ten: Qur’an Recitation
Volume Eleven: Music of Yemen
Volume Twelve: Music of Iran
Volume Thirteen: Music of Pakistan
Volume Fourteen: Mystic Music Through the Ages
Volume Fifteen: Muslim Music of Indonesia, West Sumatra and Aceh
ده سال در ساخت سریال موسیقی اسلامی ثبت شده در مصر، مراکش، تونس، تركیه، یمن، پاكستان، اندونزی، ایران و قطر نشان دهنده جامع ترین مستندات صوتی موجود برای غربی ها است كه امروزه یك دنیای جهانی به نام ۱ / ۶۲۲ با وجودی که طبق قوانین سختگیرانه برای چهارده قرن تحت حکومت قرار گرفته است، ارتباط با سایر فرهنگها در طول تاریخ به طور کلی موسیقی اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است. همانطور که جهان در قرن هجدهم / قرن بیست و یکم وارد می شود، زمانبندی این مجموعه به هدف بزرگتری می انجامد و سنت هایی را که جان سالم به در برده و به قرن ها ادامه می دهد ادامه می دهد. امروزه، یک پنجم جمعیت جهان، بیش از یک میلیارد نفر، مسلمان هستند و سرزمینی بزرگ را از ساحل اقیانوس اطلس شمال و غرب آفریقا، از طریق غرب، مرکز و جنوب آسیا به جزیره آسیای جنوب شرقی اشغال کرده و پس از آن افزایش می یابد در هند، غرب اروپا، شمال امریکا، شرق آسیا و جنوب آفریقا. این یک حضور جهانی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. با ۱۷ سی دی  در ۱۵ جلد، مجموعه موسیقی هنری، تقریبا ۲۰ ساعت موزیکال غربی اسلامی را که در سراسر کمربند اسلامی به ثبت رسیده است، با بیش از ۸۰۰ صفحه از متن متون سینوپتیک نوشته شده توسط محققان برجسته و نخبگان علوم شناختی سراسر جهان ارائه می دهد. ایجاد یک کلاس از خود و شاید ایجاد یک استاندارد جدید، موسیقی اسلام یک سند صحیح بی نظیر است که برای فرار از زمان ما زندگی می کند و، متأسفانه، به احتمال زیاد از وجود برخی از مردم و فرهنگ های برجسته جلوگیری می کند.
Ten years in the making, The Music of Islam series recorded in Egypt, Morocco, Tunisia, Turkey, Yemen, Pakistan, Indonesia, Iran and Qatar represents the most comprehensive sound documentation available to Westerners today, of a world religion dating back to 1/622. Although governed by strict rules for fourteen centuries, contact with other cultures has radically affected Islamic music throughout history. As the world enters the XV/21st century the timing of this collection serves an even larger purpose, documenting the traditions that have survived and will continue to survive for centuries to come. Today, one fifth of the world’s population, over one billion people, are Muslims, occupying a large territory stretching from the Atlantic shore of north and west Africa, through west, central, and south Asia to island southeast Asia, and attracting an increasing following in India, western Europe, north America, east Asia, and southern Africa. This is a global presence which cannot be ignored.
With 17 CDs in 15 volumes, The Music of Islam boxed set artistically presents nearly 20 hours of diversely rich Islamic music recorded throughout the Islamic Belt with over 800 pages of synoptic scholastic text written by leading scholars and ethnomusicologists from around the world. Creating a class of its own, and perhaps setting a new standard, The Music of Islam is an unequalled sound document destined to live beyond our time and, regrettably, most likely surpass the very existence of some of the people and cultures featured.

 

RIAL 50,000 – خرید
, , , , , , , , , , ,