دانلود آلبوم آوازهای ایرانی ۱و۲

در تاریخ 2020/04/20
نایاب

این آثار بر روی صفحات ۷۸ دور قدیمی ضبط و منتشر شده اند.

هنرمندان :
A:
Ali Mostowfian
Esmail Adib Khansari
Jalal Taj Esfahani
Mohammad Rasai
Ruhangiz
B :
Jalal Taj Esfahani
Qamarolmoluk Vaziri
Rajab Ali Amiri Fallah
Reza-Qoli Mirza Zelli
Yunes Dardashti
, ,