دانلود آلبوم بامداد اثرمسیح افقه

در تاریخ 2019/08/19
در آلبوم موسیقی «بامداد» قطعات دلنشینی از سنتورنوازی «مسیح افقه» را می‌شنویم. این آلبوم شامل ۱۱ قطعه در دو بخش است. در بخش اول قطعات «مقدمه»، «درآمد»، «بامداد»، «حاجیانی»، «تصنیف»، «عشاق و رباعی» و «پوپک» در دستگاه دشتی اجرا می‌شوند و در بخش دوم قطعات «چهار مضراب»، «درآمد»، «بیات راجع، ضربی و فرود» و «چهار مضراب» را در بیات اصفهان می‌شنویم. افقه درمورد اجرای این قطعات توسط ساز سنتور این‌طور توضیح می‌دهد: «در این کار؛ برخی از قطعات استاد فرامرز پایور (پوپک و اولین چهارمضراب اصفهان) خارج از کوک متداول اصلی (راست کوک) اجرا و در چپ‌کوک نواخته شده است. البته با توجه به محدودیت‌های کوک سنتور و در برخی از موارد عدم پیوستگی پرده‌ّای لازم، ناگزیر؛ تغییرات مختصری ایجاد شده است؛ ولی به شکلی که چهارچوب اصلی و حتی بسیرای از ظرائف قطعه حفظ شود. در هر صورت این‌گونه طرح در نوازندگی به‌جهت تغییر در الگوی آرایه‌های مضراب‌گذاری می‌تواند در توسعه‌ی ذهنی نوازندگی سنتور موثر واقع شود.»
آلبوم «بامداد» تکنوازی ساز سنتور «مسیح افقه» است. «مسیح افقه» درباره این اثر می گوید: “در این آلبوم برخی از قطعات استاد پایور خارج از کوک متدوال اصلی(راست کوک) اجرا و در چپ کوک نواخته شده. البته با توجه به محدودیت های کوک سنتور و در برخی از موارد عدم پیوستگی پرده های لازم، ناگزیر تغییرات مختصری ایجاد شده است. ولی به شکلی که چهارچوب اصلی و حتی بسیاری از ظرائف قطعه حفظ شود.” آلبوم «بامداد» یازده قطعه را در بر می گیرد. در بخش اول آلبوم (دشتی) هفت قطعه «مقدمه»، «درآمد»، «عشاق و رباعی»، «بامداد»، «حاجیانی»، «تصنیف»(استاد علی نقی وزیری)، «پوپک»(استاد فرامرز پایور) و در بخش دوم (بیات اصفهان) دو قطعه ی «درآمد»، «بیات راجع، ضربی و فرود» و دو قطعه «چهار مضراب» از استاد «فرامرز پایور» گنجانده شده است.
, , , , ,