دانلود آلبوم بیکلام علی حافظی بنام نی نال

در تاریخ 2017/04/07

دانلود آلبوم بیکلام علی حافظی بنام نی نال
اردشیر صالح پور در رابطه با این آلبوم می نویسند : « مجموعه حاضر را می توان آلبومی متنوع و اصیل از نغمات موسیقی بختیاری است که توسط نی نوازی چیره دست با رنگ بوی بختیار اجرا شده و در واقع نخستین اثر منسجم و حقیقی و تمام عیار بختیاری است که بیانگر تلاش های ارزشمند و پژوهش های موسیقایی در جهت حفظ آواها و نواهای فراموش شده این ایل کهن است.
علی حافظی نخستین کسی است که الحان اصیل بختیاری را با حفظ اصالت ها از شیوه « هفت بند نوازی » به شیوه نی نوازی سنتی رایج کشانده و دم گوش نوازش به دل شنوندگان عاشق می نشیند. پس به همین اعتبار بود که آفتاب همیشه روشن موسیقی ایل « بهمن علاءالدین« تنها به دم حقیقی ساز او اکتفا می کرد و اصالت را در نی حقیقی حافظی جستجو و همراهی کرد. درست مثل صدای خود او که نه تنها واقعیت بلکه حقیقت موسیقی بختیاری بود و ایل بختیاری هویت خود را با صدای بهمن علاءالدین ، آن آفتاب به خاک هفته باز می شناخت. او همیشه می گفت : « همه خوب می نوازند اما نی حافظی لهجه بختیاری دارد »
, , , , , , , , , , ,