دانلود آلبوم تار و تنهایی اثرفرزاد کبیری

در تاریخ 2019/06/23
Farzad Kabiri – Taro Tanhaei
۰۱ Chargah Gah.mp3
۰۲ Daramad Bayat Tork.mp3
۰۳ Pish Daramad Bayat Tork.mp3
۰۴ Chahar Mezrab Bayat Tork.mp3
۰۵ Moghadame Shur.mp3
۰۶ Charmezrab Shur.mp3
۰۷ Daramad Bayat Esfahan.mp3
۰۸ Pish Daramad Bayat Esfahan.mp3
۰۹ Charmezrab Bayat Esfahan.mp3
۱۰ Shushtari.mp3
, , , , ,