دانلود آلبوم تصنیف ها و آوازهای ایرانی

در تاریخ 2016/01/27
آلبوم زیبای “تصنیف ها و آوازهای ایرانی” نتیجه گردآوری و اجرای تصنیف ها
و آوازهای قدیمی ایران توسط استاد منوچهر صهبایی با ساز پیانو می باشد. یکی از نکته هایی که می تواند در این آلبوم و جالب باشد ، تنظیم این قطعات برای پیانو توسط هنرمندان اروپایی یعنی آلفرد ژان و باتیست لومر است که از نظر من باعث شده است این آلبوم در عین که در دستگاه های موسیقی ایرانی اجرا می شود ، رنگ و بویی اروپایی داشته باشد. البته ساز پیانو به طور کل متعلق به موسیقی کلاسیک غرب است ولی در ایران نیز با هنرمندی استادانی نظیر مرتضی محجوبی و جواد معروفی به زیبایی در موسیقی ایرانی جای گرفته است. در هر صورت شنیدن قطعات این آلبوم با اجرای هنرمندی بزرگ یعنی استاد منوچهر صهبایی که یکی از بین المللی ترین هنرمندان ایرانی هستند ، خالی از لطف نخواهد بود.
, , , , , ,